ogłoszenie

2016-06-20 0925
Art. czytany: 1283 razy

ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Piekuty 1. Nazwa oferenta : Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” w Wysokiem Mazowieckiem 2. Rodzaj zadania. „Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty.” 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Gminy Nowe Piekuty na realizację tego zadania wynosi . 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Wójt Gminy Marek Kaczyński Nowe Piekuty 20 czerwca 2016 r.