OGŁOSZENIE Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Piekuty

2018-05-25 1517
Art. czytany: 849 razy

OGŁOSZENIE Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Piekuty

OGŁOSZENIE

Wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji
zadania publicznego Gminy Nowe Piekuty

1. Nazwa oferenta :
Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” w Wysokiem Mazowieckiem
2. Rodzaj zadania.
„Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty”
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Gminy Nowe Piekuty na realizację tego zadania wynosi . 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 złotych).


Wójt Gminy
Marek Kaczyński

Nowe Piekuty 25 maja 2018 r.