O g ł o s z e n i e - wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy - 9 marca 2019 roku

2019-03-05 1157
Art. czytany: 584 razy

O g ł o s z e n i e - wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy - 9 marca 2019 roku

O g ł o s z e n i e

W dniu 9 marca 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Początek posiedzenia godzina 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Wspólne posiedzenie :
1. Komisji Skarg, wniosków i petycji
2. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
3. Komisji Społecznej
4. Komisji Rewizyjnej


Porządek dzienny:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku.
2. Opinia w sprawie remontów i przebudowy dróg gminnych w ramach programu przebudowy dróg lokalnych w roku 2019.
3. Opinia komisji w sprawie realizacji remontów i przebudowy dróg gminnych w ramach programu – Fundusze Dróg Samorządowych na lata 2019-2020.
4. Opinia komisji w sprawie przebudowy dróg powiatowych w ramach programu – Fundusze Dróg Samorządowych na lata 2019-2020.
5. Analiza projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
6. Sprawy bieżące.
7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji:

Skarg , wniosków i petycji - Leszek Grodzki
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego- Wiesław Brzozowski
Społecznej – Eugenia Pogorzelska
Rewizyjnej – Witold Zaręba