Ogłoszenie - VI sesja Rady Gminy Nowe Piekuty- 30 kwietnia 2019 roku

2019-04-19 1007
Art. czytany: 1243 razy

Ogłoszernie - VI sesja Rady Gminy Nowe Piekuty- 30 kwietnia 2019 roku

O g ł o s z e n i e

W dniu 30 kwietnia 2019 roku odbędzie się VI sesja Rady Gminy Nowe Piekuty. Początek obrad sesji o godzinie 11:00 w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie planów realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Nowe Piekuty.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Nowe Piekuty.
7. Informacja Przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na temat Programu „Czyste Powietrze”.
8. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej.
9. Informacja Dyrektora Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Białystok w sprawie możliwości gazyfikacji gminy.
10. Informacja Przedstawiciela Firmy IWO w sprawie odbioru odpadów wytwarzanych przy produkcji rolnej.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
13. Zapytania i wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.