Uchwała Nr XVIII/110/20

2021-01-14 1522
Art. czytany: 265 razy

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo zachodniej części gminy Nowe Piekuty na potrzeby budow

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo zachodniej części gminy Nowe Piekuty na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą