Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Założeń

2012-11-09 1407
Art. czytany: 2934 razy

Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Założeń

Wyłożenie do publicznego wglądu Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla gminy Nowe Piekuty.