A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach » Ustawa o pomocy społecznej
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 7 w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy
» Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
» Uchwała Nr XII/71/20
» Uchwała Nr XII/73/20
» Uchwała Nr XII/72/20
Ilość wiadomości z działu 'Ustawa o pomocy społecznej': 7
Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Uchwała Nr XXXVII/196/10

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu


Data wprowadzenia: 2018-02-01 1104
Data upublicznienia:
Art. czytany: 584 razy

» Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwro - rozmiar: 48128 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Iwona Brzozowska
Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Uchwała Nr XXIX/181/14

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Pomo0c panstwa w zakresie dożywiania' na lata 2014-2020


Data wprowadzenia: 2018-02-01 1058
Data upublicznienia:
Art. czytany: 565 razy

» Uchwała Nr XXIX/181/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w for - rozmiar: 93667 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Iwona Brzozowska
» Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
2018-02-01 1056
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

Uchwała Nr XXIX/180/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego up...
» Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania 'Pomoc gminy w zakresie dożywiania ' na lata 2014-2020
2018-02-01 1053
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania 'Pomoc gminy w zakresie dożywiania ' na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXIX/179/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os...
Pozostałe wiadomości:
» Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
» Uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020
» Ustawa o pomocy społecznej
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Organizacja Pracy OPS
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
Ustawa o pomocy społecznej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenia
Pomoc społeczna
Świadczenia wychowawcze
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia rodzinne
Karta Dużej Rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Akty prawne
Dobry start
Sprawozdania roczne za 2018r.
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
» Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
» Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
» Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania 'Pomoc gminy w zakresie dożywiania ' na lata 2014-2020
» Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
» Uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020
» Ustawa o pomocy społecznej
Urząd Gminy Nowe Piekuty