A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2008 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Zakup węgla kamiennego
» Zakup oleju opałowego
» Zakup pelletu
» Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2008 rok': 55
1  Uchwała Nr XXI/120/08
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2009-02-17 1444 Czytano:1330 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXI/119/08
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę N...
2009-02-17 1439 Czytano:1338 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXI/118/08
w sprawiew uchwalenia budżetu gminy na rok 2009...
2009-02-17 1428 Czytano:1337 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXI/117/08
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowe...
2009-02-17 1414 Czytano:1385 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXI/116/08
w sprawie określenia środków z budżetu gminy planowanych na realizacje programów operacyjnych...
2009-02-17 1413 Czytano:1344 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XX/115/08
sprawie przystąpienia Gminy Nowe Piekuty do realizacji zadania ...
2009-02-17 1410 Czytano:1277 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XX/114/08
w sprawie przystapienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Bobra...
2009-02-17 1403 Czytano:1201 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XIX/113/08
zmiany uchwały Nr XIX/88/04 z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrod...
2009-02-17 1401 Czytano:1252 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XIX/112/08
w sprawie upowaznienia udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z...
2009-02-17 1358 Czytano:1249 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała NR XIX/111/08
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność wójta...
2009-02-17 1355 Czytano:1277 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XIX/110/08
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2009-02-17 1353 Czytano:982 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XIX/109/08
Uchylona uchwała NR XX/114//08...
2009-02-17 1352 Czytano:922 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XIX/108/08
w sprawie ustalenia ceny za dostawę energii cieplej do budynków komunalnych...
2009-02-17 1350 Czytano:1026 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XIX/107/08
w sprawie wydawania biuletynu samorządowego Gminy Nowe Piekuty...
2009-02-17 1349 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała NR XIX/106/08
w sprawie przyjęcia zobowiązania do finansowania w roku 2009 zadania w ramach Programu Wieloletnie...
2009-02-17 1348 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XVIII/105/08
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarn...
2009-02-17 1346 Czytano:990 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XVIII/104/08
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości...
2009-02-17 1344 Czytano:910 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XVIII/103/08
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiatu podatku rolnego...
2009-02-17 1343 Czytano:950 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XVIII/102/08
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność wójta...
2009-02-17 1340 Czytano:939 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XVIII/101/08
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2009-02-17 1337 Czytano:996 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XVII/100/08
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność wójta...
2009-02-17 1335 Czytano:998 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała NR XVII/99/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realiza...
2009-02-17 1333 Czytano:936 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XVII/98/08
w sprawie przystapienia Gminy Nowe Piekuty do stowarzyszenia o nazwie 'Zwiazek Gmin Wiejskich Wojew...
2009-02-17 1331 Czytano:1003 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XVII/97/08
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
2009-02-17 1330 Czytano:985 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XVII/96/08
w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Hodyszewo na lata 2008-2015...
2009-02-17 1328 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XVII/95/08
w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Jabłoń Kościelna na lata 2008-2015...
2009-02-17 1327 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XVII/94/08
w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Nowe Piekuty na lata 2008-2015...
2009-02-17 1326 Czytano:1067 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XVII/93/08
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Skłodach Borowych stanowiący...
2009-02-17 1324 Czytano:973 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XVII/92/08
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2009-02-17 1322 Czytano:993 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XVII/91/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu z przeznaczeniem na dofinansow...
2009-02-17 1320 Czytano:1015 razy » Przeczytaj artykuł
31  XVI/90/08
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta...
2008-06-24 0925 Czytano:1183 razy » Przeczytaj artykuł
32  XV/89/08
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości....
2008-06-24 0924 Czytano:1131 razy » Przeczytaj artykuł
33  XVI/88/08
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości....
2008-06-24 0923 Czytano:1063 razy » Przeczytaj artykuł
34  XVI/87/08
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomośc...
2008-06-24 0921 Czytano:1097 razy » Przeczytaj artykuł
35  XVI/86/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu z przeznaczeniem na wsparcie finanso...
2008-06-24 0920 Czytano:983 razy » Przeczytaj artykuł
36  XVI/85/08
w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie Gminy Nowe Piekuty....
2008-06-24 0917 Czytano:1025 razy » Przeczytaj artykuł
37  XVI/84/08
uchwała...
2008-06-24 0915 Czytano:1095 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XV/83/08
uchwała...
2008-05-08 0847 Czytano:1244 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XV/82/08
uchwała...
2008-05-08 0845 Czytano:1163 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XV/81/08
uchwała...
2008-05-08 0844 Czytano:1266 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XV/80/08
uchwała...
2008-05-08 0842 Czytano:1270 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XV/79/08
uchwała...
2008-05-08 0841 Czytano:1268 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XIV/78/08
uchwała...
2008-05-08 0840 Czytano:1045 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr XIV/77/08
uchwała...
2008-05-08 0836 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
45  uchwała Nr XIV/76/08
uchwała...
2008-05-08 0834 Czytano:1029 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr XIV/75/08
uchwała...
2008-05-08 0833 Czytano:1082 razy » Przeczytaj artykuł
47  uchwała Nr XIV/74/08
uchwała...
2008-05-08 0829 Czytano:1034 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XIII/73/08
uchwała...
2008-03-13 1007 Czytano:1340 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XIII/72/08
uchwała...
2008-03-13 1006 Czytano:1068 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr XIII/71/08
uchwała...
2008-03-13 1004 Czytano:1055 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr XIII/70/08
uchwała...
2008-03-13 1003 Czytano:955 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr XIII/69/08
uchwała...
2008-03-13 1001 Czytano:913 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr XIII/68/08
uchwała...
2008-03-13 1000 Czytano:909 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała NR XIII/67/08
uchwała...
2008-03-13 0958 Czytano:912 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr XIII/66/08
uchwała...
2008-03-13 0956 Czytano:905 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2009 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XXI/120/08
» Uchwała Nr XXI/119/08
» Uchwała Nr XXI/118/08
» Uchwała Nr XXI/117/08
» Uchwała Nr XXI/116/08
» Uchwała Nr XX/115/08
» Uchwała Nr XX/114/08
» Uchwała Nr XIX/113/08
» Uchwała Nr XIX/112/08
» Uchwała NR XIX/111/08
Urząd Gminy Nowe Piekuty