A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2010 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Modernizacja drogi gminnej w obrębie miejscowości Łopienie-Szelągi
» Uchwała Nr XIII/80/20
» Uchwała Nr XIII/79/20
» Uchwała Nr XIII/78/20
» Uchwała Nr XIII/77/20
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2010 rok': 38
1  Uchwała Nr XXXIX/199/10
w sprawie nadania imienia dla Publicznego Gimnazjum w Nowych Piekutach...
2011-01-13 0854 Czytano:1103 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXXIX/198/10
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy....
2011-01-13 0851 Czytano:1093 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXXVIII/197/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok...
2011-01-13 0849 Czytano:1049 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXXVII/196/10
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków...
2011-01-13 0848 Czytano:1066 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXXVII/195/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok...
2011-01-13 0846 Czytano:1073 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XXXVI/194/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok...
2011-01-13 0839 Czytano:969 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXXVI/193/10
w sprawie zaciągnięcia pożyczki...
2011-01-13 0839 Czytano:935 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXXVI/192/10
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej...
2011-01-13 0837 Czytano:986 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXXV/191/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok...
2011-01-13 0828 Czytano:959 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XXXV/190/10
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz ...
2011-01-13 0802 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXXV/189/10
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowa...
2011-01-13 0802 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXXV/188/10
w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jabłoń Zarzeckie...
2011-01-13 0800 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XXXV/187/10
w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stokowisko na lata 2010 – 2015...
2011-01-13 0759 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XXXV/186/10
w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Nowe Piekuty...
2011-01-13 0757 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XXXV/185/10
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Piekuty
do projektu „Razem dla Polski ...
2011-01-13 0754 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XXXIV/184/10
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2010-05-12 1154 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XXXIV/183/10
w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ...
2010-05-12 1153 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XXXIV/182/10
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jabłoń Kościelna ...
2010-05-12 1151 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XXXIV181/10
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stokowisko ...
2010-05-12 1150 Czytano:884 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XXXIV/180/10
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2010-05-12 1148 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XXXIII/179/10
w sprawie zmian w budżecie gminy...
2010-04-01 1109 Czytano:980 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XXXIII/178/10
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.'Twój pomysł +dotacja=twoja szansa'....
2010-04-01 1108 Czytano:978 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XXXIII/177/10
w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne...
2010-04-01 1107 Czytano:953 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XXXIII/176/10
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.'Edukacja przedszkolna-szansą na lepszy star...
2010-04-01 1105 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XXXIII/175/10
w sprawie przystapienia Gminy Nowe Piekuty do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Op...
2010-04-01 1103 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XXXIII/174/10
w sprawie obniżenia ceny nieruchomości...
2010-04-01 1101 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XXXIII/173/10
w sprawie udzielenia dotacji dla OSP...
2010-04-01 1059 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XXXIII/172/10
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2010-04-01 1058 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XXXIII/171/10
w sprawie przyjecia Programu Zdrowotnego dla Gminy Nowe Piekuty na lata 2010-2013...
2010-04-01 1056 Czytano:767 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XXXIII/170/10
w sprawie zmian w programie usuwania azbestu...
2010-04-01 1054 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XXXIII/169/10
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010...
2010-04-01 1052 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XXXIII/168/10
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowych...
2010-04-01 1050 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XXXII/167/10
uchwała...
2010-04-01 1015 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XXXII/166/10
uchwała...
2010-04-01 1013 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XXXII/165/10
uchwała...
2010-04-01 1012 Czytano:791 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XXXII/164/10
uchwała...
2010-04-01 1010 Czytano:819 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XXXII/163/10
uchwała ...
2010-04-01 1008 Czytano:767 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XXXII/162/10
uchwała ...
2010-04-01 1007 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XXXIX/199/10
» Uchwała Nr XXXIX/198/10
» Uchwała Nr XXXVIII/197/10
» Uchwała Nr XXXVII/196/10
» Uchwała Nr XXXVII/195/10
» Uchwała Nr XXXVI/194/10
» Uchwała Nr XXXVI/193/10
» Uchwała Nr XXXVI/192/10
» Uchwała Nr XXXV/191/10
» Uchwała Nr XXXV/190/10
Urząd Gminy Nowe Piekuty