A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2014 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Zakup węgla kamiennego
» Zakup oleju opałowego
» Zakup pelletu
» Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2014 rok': 13
1  XXX/191/14
w sprawie wyrażenia woli dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla Jednostki OSP KSRG Nowe ...
2014-03-26 1651 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
2  XXX/190/14
w sprawie przekazania w formie darowizny przez Gminę Nowe Piekuty na rzecz Województwa Podlaskiego...
2014-03-26 1649 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
3  XXX/189/14
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę N...
2014-03-26 1621 Czytano:1127 razy » Przeczytaj artykuł
4  XXX/188/14
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwi...
2014-03-26 1616 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
5  XXX/187/14
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołe...
2014-03-26 1613 Czytano:961 razy » Przeczytaj artykuł
6  XXX/186/14
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2014-2022...
2014-03-26 1608 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
7  XXX/185/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok...
2014-03-26 1606 Czytano:961 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXIX/184/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok...
2014-02-27 1252 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXIX/183/14
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2014-02-27 1244 Czytano:1114 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XXIX/182/14
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar prz...
2014-02-27 1241 Czytano:1087 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXIX/181/14
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadcze...
2014-02-27 1239 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXIX/180/14
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożyw...
2014-02-27 1234 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XXIX/179/14
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania 'Pomoc gminy w zakre...
2014-02-27 1230 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» XXX/191/14
» XXX/190/14
» XXX/189/14
» XXX/188/14
» XXX/187/14
» XXX/186/14
» XXX/185/14
» Uchwała Nr XXIX/184/14
» Uchwała Nr XXIX/183/14
» Uchwała Nr XXIX/182/14
Urząd Gminy Nowe Piekuty