A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2017 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Zakup węgla kamiennego
» Zakup oleju opałowego
» Zakup pelletu
» Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2017 rok': 67
1  Uchwała Nr XXV/180/17
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-01-24 1130 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXV/179/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-24 1125 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXV/178/17
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw...
2018-01-24 1112 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXV/177/17
w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem...
2018-01-24 1111 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXV/176/17
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2018-01-24 1109 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XXV/175/17
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-01-24 1108 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXV/174/17
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok...
2018-01-24 1106 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXIV/173/17
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-01-24 1105 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXIV/172/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-24 1103 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XXIV/171/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach...
2018-01-17 1155 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXIV/170/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej w skład którego wc...
2018-01-17 1154 Czytano:517 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXIV/169/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowych Piekutach w skład którego wchodz...
2018-01-17 1152 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XXIV/168/17
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi...
2018-01-17 1149 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XXIII/167/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 1146 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XXIII/166/17
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem ...
2018-01-17 1145 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XXIII/165/17
sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej w skład którego wchodzi jedynie S...
2018-01-17 1142 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XXIII/164/17
sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Nowych Piekutach w skład którego wchodzi jedynie Szko...
2018-01-17 1140 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XXIII/163/17
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty...
2018-01-17 1138 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XXIII/162/17
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego...
2018-01-17 1136 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XXIII/161/17
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji mienia...
2018-01-17 1134 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XXIII/160/17
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy...
2018-01-17 1133 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XXIII/159/17
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego...
2018-01-17 1130 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XXII/158/17
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-01-17 1127 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XXII/157/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 1126 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XXII/156/17
w sprawie obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu...
2018-01-17 1124 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XXII/155/17
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów budowli lub ich części wykorzystanych pod i...
2018-01-17 1123 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XXII/154/17
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta...
2018-01-17 1119 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XXII/153/17
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Wysokomazowieckiemu...
2018-01-17 1106 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XXII/152/17
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3...
2018-01-17 1101 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XXII/151/17
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ...
2018-01-17 1059 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XXII/150/17
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest...
2018-01-17 1057 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XXI/149/17
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-01-17 1056 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XXI/148/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 1054 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XXI/147/17
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest...
2018-01-17 1053 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XXI/146/17
w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy No...
2018-01-17 1032 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XXI/145/17
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/100/16 w sprawie przyjęcia do finansowania w roku 2017 przebudo...
2018-01-17 1029 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XXI/144/17
w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat w prowadzonych ...
2018-01-17 1026 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XXI/143/17
w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 24 października 2013 roku z...
2018-01-17 1023 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XX/142/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 1019 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XX/141/17
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowe Piekuty na dofinansowan...
2018-01-17 1018 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XX/140/17
w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rudka o uznanie za ochronę lasów będących własno...
2018-01-17 1015 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XIX/139/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 1013 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XIX/138/17
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych p...
2018-01-17 1012 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr XIX/137/17
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych...
2018-01-17 1010 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XIX/136/17
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hodyszewo...
2018-01-17 1005 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr XIX/135/17
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2018-01-17 1004 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XVIII/134/17
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2017-2026...
2018-01-17 1002 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XVIII/133/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 1001 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XVIII/132/17
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowe Piekuty na dofinansowa...
2018-01-17 1000 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr XVIII/131/17
w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do punktów prz...
2018-01-17 0957 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr XVIII/130/17
w sprawie określenia kryteriów liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie...
2018-01-17 0927 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr XVIII/129/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowe Piekut...
2018-01-17 0923 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr XVIII/128/17
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Szepietowo...
2018-01-17 0919 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr XVIII/127/17
w sprawie wyrażenia zgody za zawarxie porozumienia pomiędzy Gminą Nowe Piekuty a Gmina Wysokie ...
2018-01-17 0917 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr XVIII/126/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na real...
2018-01-17 0910 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr XVIII/125/17
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz...
2018-01-17 0900 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr XVIII/124/17
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2018-01-17 0857 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr XVII/123/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę No...
2018-01-17 0856 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr XVII/122/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok....
2018-01-17 0854 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr XVII/121/17
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar prze...
2018-01-17 0852 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr XVII/120/17
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017...
2018-01-17 0850 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr XVII/119/17
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na r...
2018-01-17 0849 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr XVII/118/17
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ...
2018-01-17 0848 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr XVII/117/17
w sprawie ustalenia ceny za dostawę energii cieplnej do budynków komunalnych....
2018-01-17 0846 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr XVII/116/17
w sprawie zryczałtowanych diet miesięcznych sołtysów...
2018-01-17 0845 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr XVII/115/17
w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani...
2018-01-17 0843 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr XVII/114/17
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe ...
2018-01-17 0841 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XXV/180/17
» Uchwała Nr XXV/179/17
» Uchwała Nr XXV/178/17
» Uchwała Nr XXV/177/17
» Uchwała Nr XXV/176/17
» Uchwała Nr XXV/175/17
» Uchwała Nr XXV/174/17
» Uchwała Nr XXIV/173/17
» Uchwała Nr XXIV/172/17
» Uchwała Nr XXIV/171/17
Urząd Gminy Nowe Piekuty