A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały 2018 rok
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Zakup węgla kamiennego
» Zakup oleju opałowego
» Zakup pelletu
» Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2018 rok': 31
1  Uchwała Nr XXX/209/18
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych orz zasad usytuo...
2018-09-10 1210 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXX/208/18
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin...
2018-09-10 1208 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXX/207/18
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2018-09-10 1205 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała XXX/206/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-09-10 1204 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXIX/205/18
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy...
2018-09-10 1203 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XXIX/204/18
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2018-09-10 1202 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXIX/203/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-09-10 1200 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXVIII/202/18
w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem...
2018-09-10 1200 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXVIII/201/18
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów...
2018-09-10 1159 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XXVIII/200/18
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty...
2018-09-10 1157 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXVIII/199/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok...
2018-09-10 1156 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXVIII/198/18
w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy Nowe Piekuty, s...
2018-09-10 1155 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
13  uchwała Nr XXVIIi/197/18
sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego...
2018-09-10 1153 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XXVIII/196/18
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2018-06-22 1515 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
15  Opinia RIO z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Opinia RIO z wykonania budżetu gminy za 2017 rok...
2018-06-22 1505 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XXVII/195/18
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2018-04-12 1237 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XXVII/194/18
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2018-04-12 1231 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XXVII/193/18
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty ...
2018-04-12 1228 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XXVII/192/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok....
2018-04-12 1144 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XXVII/191/18
w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Nowe Piekuty, s...
2018-04-12 1142 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XXVII/190/18
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołe...
2018-04-12 1140 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XXVII/189/18
w sprawie podziału Gminy Nowe Piekuty na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic o...
2018-04-12 1139 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XXVII/189/18
w sprawie podziału Gminy Nowe Piekuty na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic o...
2018-04-12 1139 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XXVII/188/18
w sprawie podziału Gminy Nowe Piekuty na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz licz...
2018-04-12 1136 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XXVI/187/18
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020...
2018-04-12 1130 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XXVI/186/18
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030...
2018-04-12 1128 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XXVI/185/18
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok....
2018-04-12 1103 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XXVI/184/18
w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Jabłoń Jankowce ...
2018-04-12 1102 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XXVI/183/18
Uchwała uchylona...
2018-04-12 1059 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XXVI/182/18
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018...
2018-04-12 1056 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XXVI/181/18
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na r...
2018-04-12 1054 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XXX/209/18
» Uchwała Nr XXX/208/18
» Uchwała Nr XXX/207/18
» Uchwała XXX/206/18
» Uchwała Nr XXIX/205/18
» Uchwała Nr XXIX/204/18
» Uchwała Nr XXIX/203/18
» Uchwała Nr XXVIII/202/18
» Uchwała Nr XXVIII/201/18
» Uchwała Nr XXVIII/200/18
Urząd Gminy Nowe Piekuty