A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały kadencja 2018-2023
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały kadencja 2018-2023': 72
1  Uchwała Nr XII/73/20
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020...
2020-02-20 1129 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XII/72/20
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na r...
2020-02-20 1127 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XII/71/20
w sprawie planu pracy Rady Gminy Nowe Piekuty na 2020 rok...
2020-02-20 1125 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XII/70/20
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opró...
2020-02-20 1124 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XII/69/20
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2020-2030...
2020-02-20 1119 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
6  XII/68/20
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020...
2020-02-20 1052 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XI/67/19
w sprawie umorzenia postępowania wywołanego wnioskiem pracowników obsługi Szkoły Podstawowej ...
2020-01-14 1127 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XI/66/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2020-01-14 1125 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr X/65/19
w sprawie rozpatrzenia petycji...
2019-12-18 1122 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr X/64/19
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pr...
2019-12-18 1121 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr X/63/19
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw...
2019-12-18 1119 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr X/62/19
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2019-12-18 1116 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr X/61/19
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...
2019-12-18 1115 Czytano:96 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr X/60/19
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego...
2019-12-18 1113 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr X/59/19
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest...
2019-12-18 1111 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr X/58/19
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowy...
2019-12-18 1110 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr X/57/19
sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Wysokomazowieckiemu...
2019-12-18 1107 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr X/56/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030...
2019-12-18 1106 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr X/55/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-12-18 1104 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr IX/54/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030...
2019-10-24 1359 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr IX/53/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetai...
2019-10-24 1344 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr IX/52/19
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prow...
2019-10-24 1342 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr IX/51/19
w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowyc...
2019-10-24 1339 Czytano:157 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr VIII/50/19
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu...
2019-10-24 1337 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr VIII/49/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2033...
2019-10-24 1022 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr VIII/48/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-10-24 1016 Czytano:90 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr VIII/47/19
w sprawie odstąpienia od realizacji zadania polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiato...
2019-10-24 1015 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr VIII/46/19
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy...
2019-10-24 1013 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr VIII/45/19
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest...
2019-10-24 1008 Czytano:104 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwałą Nr VIII/44/19
w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowyc...
2019-10-24 0952 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwałą Nr VII/43/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2033...
2019-10-24 0950 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr VII/42/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-07-23 1459 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr VII/41/19
sprawie udzielenia dotacji dla OSP Jabłoń Jankowce...
2019-07-23 1458 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr VII/40/19
w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Piekuty oraz określenia ...
2019-07-23 1448 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr VII/39/19
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2019-07-23 1445 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr VII/38/19
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowe Piekuty wotum zaufania...
2019-07-23 1444 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr VI/36/19
w sprawie zryczałtowanych diet miesięcznych sołtysów...
2019-07-23 1442 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr V/35/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030...
2019-04-02 1213 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr V/34/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-04-02 1149 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr V/32/19
w sprawie określenia zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochod...
2019-04-02 1148 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr V/33/19
w sprawie przyjęcia do finansowania w roku 2020 przebudowy dróg powiatowych w ramach projektu o n...
2019-04-02 1146 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr V/31/19
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Piekuty...
2019-04-02 1140 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr IV/30/19
w sprawie zryczałtowanych diet miesięcznych sołtysów...
2019-03-19 1314 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr IV/29/19
w sprawie przejęcia przez Gminę Nowe Piekuty od Powiatu Wysokomazowieckiego zadania zarządzania o...
2019-03-19 1313 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr IV/28/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2019-03-19 1311 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr IV/27/19
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usyt...
2019-03-19 1310 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr IV/26/19
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadcze...
2019-03-19 1306 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr IV/25/19
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w z...
2019-03-19 1302 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr IV/24/19
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2019-03-19 1256 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr IV/23/19
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe P...
2019-03-19 1255 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr IV/22/19
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2019-03-19 1253 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr III/21/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2019-02-11 1353 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr III/20/19
w sprawie planu pracy Rady Gminy Nowe Piekuty na 2019 rok...
2019-02-11 1351 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr III/19/19
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2019-02-11 1349 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr III/18/19
w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi...
2019-02-11 1347 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr III/17/19
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019...
2019-02-11 1345 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr III/16/19
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na r...
2019-02-11 1343 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr III/15/19
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030...
2019-02-11 1341 Czytano:206 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr III/14/19
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019...
2019-02-05 1051 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr II/13/18
uchwała...
2019-02-01 1030 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr II/12/18
uchwała...
2019-02-01 1029 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr II/11/18
uchwała...
2019-02-01 1027 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr II/10/18
uchwała...
2019-02-01 1025 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr II/9/18
uchwała...
2019-02-01 1023 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr II/8/18
uchwała...
2019-02-01 1021 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr II/7/18
uchwała...
2019-02-01 1018 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr II/6/18
uchwała...
2019-02-01 1015 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr II/5/18
uchwała...
2019-02-01 1013 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr I/4/18
uchwała...
2019-02-01 0925 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr I/3/18
uchwała...
2019-02-01 0924 Czytano:261 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr I/2/18
uchwała...
2019-02-01 0923 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr I/1/18
uchwała...
2019-02-01 0922 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XII/73/20
» Uchwała Nr XII/72/20
» Uchwała Nr XII/71/20
» Uchwała Nr XII/70/20
» Uchwała Nr XII/69/20
» XII/68/20
» Uchwała Nr XI/67/19
» Uchwała Nr XI/66/19
» Uchwała Nr X/65/19
» Uchwała Nr X/64/19
Urząd Gminy Nowe Piekuty