A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwały kadencja 2018-2023
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Imienne protokoły głosowań z dnia 26 czerwca 2020 roku
» Uchwała Nr XIV/86/20
» Uchwała Nr XIV/85/20
» Uchwała Nr XIV/84/20
» Uchwała Nr XIV/83/20
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały kadencja 2018-2023': 85
1  Uchwała Nr XIV/86/20
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok...
2020-07-02 1338 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XIV/85/20
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Wysokomazowieckiemu...
2020-07-02 1337 Czytano:5 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XIV/84/20
w sprawie określenia górnych stawek za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowy...
2020-07-02 1335 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XIV/83/20
w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek...
2020-07-02 1328 Czytano:6 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XIV/82/20
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2020-07-02 1326 Czytano:3 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XIV/81/20
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowe Piekuty wotum zaufania ...
2020-07-02 1324 Czytano:0 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XIII/80/20
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę N...
2020-05-21 1441 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XIII/79/20
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwi...
2020-05-21 1438 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XIII/78/20
w sprawie określenia górnych stawek za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowy...
2020-05-21 1436 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XIII/77/20
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowy...
2020-05-21 1433 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XIII/76/20
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Ośrodka K...
2020-05-21 1432 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XIII/75/20
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2020-2030...
2020-04-29 1428 Czytano:90 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XIII/74/20
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok...
2020-04-29 1426 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XII/73/20
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020...
2020-02-20 1129 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XII/72/20
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na r...
2020-02-20 1127 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XII/71/20
w sprawie planu pracy Rady Gminy Nowe Piekuty na 2020 rok...
2020-02-20 1125 Czytano:141 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XII/70/20
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opró...
2020-02-20 1124 Czytano:138 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XII/69/20
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2020-2030...
2020-02-20 1119 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
19  XII/68/20
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020...
2020-02-20 1052 Czytano:101 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XI/67/19
w sprawie umorzenia postępowania wywołanego wnioskiem pracowników obsługi Szkoły Podstawowej ...
2020-01-14 1127 Czytano:178 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XI/66/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2020-01-14 1125 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr X/65/19
w sprawie rozpatrzenia petycji...
2019-12-18 1122 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr X/64/19
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pr...
2019-12-18 1121 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr X/63/19
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw...
2019-12-18 1119 Czytano:162 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr X/62/19
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2019-12-18 1116 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr X/61/19
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...
2019-12-18 1115 Czytano:202 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr X/60/19
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego...
2019-12-18 1113 Czytano:133 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr X/59/19
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest...
2019-12-18 1111 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr X/58/19
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowy...
2019-12-18 1110 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr X/57/19
sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Wysokomazowieckiemu...
2019-12-18 1107 Czytano:121 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr X/56/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030...
2019-12-18 1106 Czytano:138 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr X/55/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-12-18 1104 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr IX/54/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030...
2019-10-24 1359 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr IX/53/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetai...
2019-10-24 1344 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr IX/52/19
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prow...
2019-10-24 1342 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr IX/51/19
w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowyc...
2019-10-24 1339 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr VIII/50/19
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu...
2019-10-24 1337 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr VIII/49/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2033...
2019-10-24 1022 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr VIII/48/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-10-24 1016 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr VIII/47/19
w sprawie odstąpienia od realizacji zadania polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiato...
2019-10-24 1015 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr VIII/46/19
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy...
2019-10-24 1013 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr VIII/45/19
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest...
2019-10-24 1008 Czytano:205 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwałą Nr VIII/44/19
w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowyc...
2019-10-24 0952 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwałą Nr VII/43/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2033...
2019-10-24 0950 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr VII/42/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-07-23 1459 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr VII/41/19
sprawie udzielenia dotacji dla OSP Jabłoń Jankowce...
2019-07-23 1458 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr VII/40/19
w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Piekuty oraz określenia ...
2019-07-23 1448 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr VII/39/19
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy...
2019-07-23 1445 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr VII/38/19
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowe Piekuty wotum zaufania...
2019-07-23 1444 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr VI/36/19
w sprawie zryczałtowanych diet miesięcznych sołtysów...
2019-07-23 1442 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr V/35/19
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030...
2019-04-02 1213 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr V/34/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...
2019-04-02 1149 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr V/32/19
w sprawie określenia zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochod...
2019-04-02 1148 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr V/33/19
w sprawie przyjęcia do finansowania w roku 2020 przebudowy dróg powiatowych w ramach projektu o n...
2019-04-02 1146 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr V/31/19
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Piekuty...
2019-04-02 1140 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr IV/30/19
w sprawie zryczałtowanych diet miesięcznych sołtysów...
2019-03-19 1314 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr IV/29/19
w sprawie przejęcia przez Gminę Nowe Piekuty od Powiatu Wysokomazowieckiego zadania zarządzania o...
2019-03-19 1313 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr IV/28/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2019-03-19 1311 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr IV/27/19
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usyt...
2019-03-19 1310 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr IV/26/19
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadcze...
2019-03-19 1306 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr IV/25/19
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w z...
2019-03-19 1302 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr IV/24/19
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2019-03-19 1256 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr IV/23/19
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe P...
2019-03-19 1255 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr IV/22/19
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2019-03-19 1253 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr III/21/19
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty...
2019-02-11 1353 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr III/20/19
w sprawie planu pracy Rady Gminy Nowe Piekuty na 2019 rok...
2019-02-11 1351 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr III/19/19
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowym...
2019-02-11 1349 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr III/18/19
w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi...
2019-02-11 1347 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr III/17/19
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019...
2019-02-11 1345 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr III/16/19
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na r...
2019-02-11 1343 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr III/15/19
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019-2030...
2019-02-11 1341 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr III/14/19
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019...
2019-02-05 1051 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr II/13/18
uchwała...
2019-02-01 1030 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr II/12/18
uchwała...
2019-02-01 1029 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr II/11/18
uchwała...
2019-02-01 1027 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr II/10/18
uchwała...
2019-02-01 1025 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
77  Uchwała Nr II/9/18
uchwała...
2019-02-01 1023 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr II/8/18
uchwała...
2019-02-01 1021 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwała Nr II/7/18
uchwała...
2019-02-01 1018 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
80  Uchwała Nr II/6/18
uchwała...
2019-02-01 1015 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
81  Uchwała Nr II/5/18
uchwała...
2019-02-01 1013 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr I/4/18
uchwała...
2019-02-01 0925 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
83  Uchwała Nr I/3/18
uchwała...
2019-02-01 0924 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
84  Uchwała Nr I/2/18
uchwała...
2019-02-01 0923 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
85  Uchwała Nr I/1/18
uchwała...
2019-02-01 0922 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały rok 2005
Uchwały rok 2006
Uchwały 2006 / nowa kadencja/
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014 rok - nowa kadencja
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały kadencja 2018-2023
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr XIV/86/20
» Uchwała Nr XIV/85/20
» Uchwała Nr XIV/84/20
» Uchwała Nr XIV/83/20
» Uchwała Nr XIV/82/20
» Uchwała Nr XIV/81/20
» Uchwała Nr XIII/80/20
» Uchwała Nr XIII/79/20
» Uchwała Nr XIII/78/20
» Uchwała Nr XIII/77/20
Urząd Gminy Nowe Piekuty