(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XVIII/113/20
» Uchwała Nr XVIII/112/20
» Uchwała Nr XVIII/111/20
» Uchwała Nr XVIII/110/20
» Uchwała Nr XVIII/109/20
 • Jednostki organizacyjne
 • Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH

  DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY nazwa stanowiska pracy : bibliotekarz – animator kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowych Piekutach - (1 etat) Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie średnie lub wyższe lub w trakcie studiów: bibliotekarskie, animacja kultury, pedagogiczne lub pokrewne humanistyczne 2) przygotowanie pedagogiczne – doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą 3) obywatelstwo polskie 4) zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą 5) umiejętność nawiązywania dobrych relacji z ludźmi 6) umiejętność samodzielnej organizacji pracy jak i zespołowej, z czytelnikiem dorosłym i dziećmi. 7) dobra znajomość obsługi komputera, środowiska Windows, urządzeń biurowych i audiowizualnych Wymagania dodatkowe: 1) dyspozycyjność 2) odpowiedzialność, operatywność, kreatywność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią 3) wysoka motywacja do pracy na rzecz lokalnej społeczności, umiejętność podejmowania niestandardowych wyzwań, myślenie koncepcyjne, komunikatywność otwartość na ludzi i nowe wyzwania 4) zaangażowanie w rozwój Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki i godne ich reprezentowanie 5) umiejętności w zakresie organizowania działalności kulturalno – oświatowej, promocji czytelnictwa 6) zdolności artystyczne np. muzyczne lub plastyczno - manualne 7) umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych 8) chęć rozwoju osobistego Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) obsługa czytelników i użytkowników oraz praca z księgozbiorem 2) obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników Biblioteki. 3) indywidualne doradztwo w zakresie doboru literatury 4) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej – praca na systemie MAK+ 5) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, spotkania, pogadanki, pikniki czytelnicze, akcje plenerowe, itp. 6) współpraca środowiskowa (współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami itp.) 7) prowadzenie sekretariatu oraz wykonywanie prac administracyjno – biurowych w Gminnym Ośrodka Kultury 8) pomoc przy realizacji zadań związanych z działalnością placówki: - organizacji i prowadzeniu spotkań, warsztatów, festynów i innych działań realizowanych przez GOK - opracowanie zaproszeń i plakatów, promocji wydarzeń na stronie internetowej i FB, - realizacja zadań konkursowych ogłaszanych przez GOK w tym tworzeniu dokumentacji konkursowej 9) wykonywanie innych zadań merytorycznych nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków zleconych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Wymagane dokumenty: 1) życiorys (CV); 2) list motywacyjny; 3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów; 4) kwestionariusz osobowy; 5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 17.08.2018r. do godz.14.00 z dopiskiem na kopercie : „ Nabór na stanowisko bibliotekarz – animator kultury” Aplikacje, które wpłyną do GOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o dostarczenie lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail:m.oledzka@nowepiekuty.pl lub przesłać lub dostarczyć w kopercie do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach na adres Ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty (siedziba zastępcza). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, z którym można kontaktować się pod adresem: ul Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: rodo@arco-systemy.pl Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: 'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej' Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

  Data wprowadzenia: 2018-08-03 1316
  Data upublicznienia: 2018-08-03
  Art. czytany: 1853 razy

  » NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH - rozmiar: 363714 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH - rozmiar: 371904 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Rogalewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty