A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty
» Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło
» Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku
» obwieszczenie
» Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • Ogłoszenie - VI sesja Rady Gminy Nowe Piekuty- 30 kwietnia 2019 roku

  Ogłoszernie - VI sesja Rady Gminy Nowe Piekuty- 30 kwietnia 2019 roku

  O g ł o s z e n i e

  W dniu 30 kwietnia 2019 roku odbędzie się VI sesja Rady Gminy Nowe Piekuty. Początek obrad sesji o godzinie 11:00 w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Informacja Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie planów realizacji inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Nowe Piekuty.
  6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Nowe Piekuty.
  7. Informacja Przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na temat Programu „Czyste Powietrze”.
  8. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej.
  9. Informacja Dyrektora Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Białystok w sprawie możliwości gazyfikacji gminy.
  10. Informacja Przedstawiciela Firmy IWO w sprawie odbioru odpadów wytwarzanych przy produkcji rolnej.
  11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  12. Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
  13. Zapytania i wolne wnioski
  14. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.


  Data wprowadzenia: 2019-04-19 1007
  Data upublicznienia: 2019-04-19
  Art. czytany: 191 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Faszczewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty