A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Zakup węgla kamiennego
» Zakup oleju opałowego
» Zakup pelletu
» Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty

  Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty

  W dniu 29 listopada 2019 roku odbędzie się X Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
  Początek obrad sesji o godzinie 10:00 w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach.
  Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Zapoznanie z projektem budżetu Gminy Nowe Piekuty na rok 2020.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:
  1/ uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami
  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.,
  2/ określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
  Nowe Piekuty oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  3/ obniżenia ceny 1q żyta do celów naliczania podatku rolnego na 2020 rok,
  4/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
  5/ ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
  6/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
  stawki tej opłaty,
  7/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  obowiązującej na terenie Gminy Nowe Piekuty,
  8/ zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  9/ rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
  7. Informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Nowe Piekuty za I półrocze 2019 roku.
  8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych.
  9. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych
  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  11. Informacja Wójta Gminy w sprawach bieżących – okres międzysesyjny.
  12. Zapytania i wolne wnioski
  13. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Nowe Piekuty.


  Przewodniczący Rady Gminy

  Artur Żochowski


  Data wprowadzenia: 2019-11-22 1308
  Data upublicznienia: 2019-11-22
  Art. czytany: 325 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Faszczewska
  Rejestr zmian:
  2019-11-22
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Katarzyna Faszczewska
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Katarzyna Faszczewska
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty