A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozbiórka mostów i budowa przepustów łącznie z przebudową odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Kostry-Litwa i Krasowo-Częstki
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Zakup laptopów
» obwieszczenie
» Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenie szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Gminy w Nowych Piekutach
 • Budżet i finanse
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa
 • Projekt WPF
 • Projekt WPF 2020

  Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 14 listopada 2019 roku

  Zarządzenie Nr 34/2019
  Wójta Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 14 listopada 2019 roku
  w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze. zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:
  §1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
  2020-2030 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.
  §2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
  w Białymstoku w terminie i zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
  §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Wójt Gminy
  mgr Marek Kaczyński


  Data wprowadzenia: 2019-12-06 1155
  Data upublicznienia: 2019-12-06
  Art. czytany: 443 razy

  » Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 14 listopada 2019 roku - rozmiar: 6854099 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marta Pruszyńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty