(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» zawiadomienie
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Gminy Nowe Piekuty
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Informacje przekazywane osobom fizycznym podczas pozyskiwania ich danych osobowych przez organ publiczny będący administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO

  Informacje przekazywane osobom fizycznym podczas pozyskiwania ich danych osobowych przez organ publiczny będący administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO

  Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych w ramach wykonywania zadań publicznych w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty jest Wójt Gminy z siedzibą w Nowych Piekutach przy ul. Głównej 8. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną, telefonicznie pod numerem 867469520 lub poprzez e-mail urzad@nowepiekuty.pl.

  W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Urząd Gminy w Nowych Piekutach danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres urzad@nowepiekuty.pl.

  Urząd Gminy w Nowych Piekutach przetwarza dane osobowe swoich klientów w oparciu o:

  1) wymogi prawa;
  – Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.
  – Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu realizacji zadań publicznych przez Urząd Gminy w Nowych Piekutach. Zestawienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa zostało zamieszczone poniżej;

  2) zawartą umowę;
  Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
  Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w uzasadnionych przypadkach w celu dochodzenia powstałych roszczeń;

  3) zebrane zgody na przetwarzanie w określonym celu.
  Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z marketingiem i promocją własną Administratora. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do sprawnej realizacji tych zadań.

  Podanie lub przekazanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu/zadaniu, którego dotyczy zgoda.
  W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

  Ponadto informujemy, że:
  – Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
  – Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.
  – Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych.
  – Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.


  Data wprowadzenia: 2020-01-20 1237
  Data upublicznienia: 2020-01-20
  Art. czytany: 878 razy

  » 10. Obowiązek informacyjny - Informacja publiczna - rozmiar: 6916 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 11. Obowiązek informacyjny - Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej - rozmiar: 7074 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 12. Obowiązek informacyjny - Archiwum - rozmiar: 7068 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 14. Obowiązek informacyjny - Promocja i marketing - rozmiar: 17662 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 15. Obowiązek informacyjny - Skargi i wnioski - rozmiar: 7091 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 16. Obowiązek informacyjny - Powszechny obowiązek obrony - rozmiar: 7129 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 17. Obowiązek informacyjny - Obrona Cywilna - rozmiar: 7115 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 18. Obowiązek informacyjny - Zarządzanie kryzysowe - rozmiar: 7089 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 19. Obowiązek informacyjny - Ochotnicza Straż Pożarna - rozmiar: 7090 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 1. Obowiązek informacyjny - Ewidencja Podatników - Podatek leśny - rozmiar: 17202 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 20. Obowiązek informacyjny - Szkody w rolnictwie - rozmiar: 13842 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 21. Obowiązek informacyjny - Projekty unijne i inne - rozmiar: 7238 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 22. Obowiązek informacyjny - Dane kadrowo-płacowe - rozmiar: 7191 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 23. Obowiązek informacyjny - Ewidencja ludności - rozmiar: 7202 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 24. Obowiązek informacyjny - Urząd Stanu Cywilnego - rozmiar: 7176 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 25. Obowiązek informacyjny - Odznaczenia - rozmiar: 7251 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 26. Obowiązek informacyjny - Dane kandydatów do wyborów i referendów - rozmiar: 7173 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 27. Obowiązek informacyjny - Dane kandydatów, członków komisji i komitetów wyborczych - rozmiar: 7176 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 28. Obowiązek informacyjny - Rejestr wyborców - rozmiar: 7161 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 29. Obowiązek informacyjny - Zamówienia publiczne i dane kontrahentów - rozmiar: 7141 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 2. Obowiązek informacyjny - Ewidencja Podatników - Podatek rolny - rozmiar: 17185 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 35. Obowiązek informacyjny - CEIDG (Centralna Ewidencja Informcji Działalnośći Gospodarczej) - rozmiar: 7181 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 36. Obowiązek informacyjny - Oświata - rozmiar: 7262 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 37. Obowiązek informacyjny - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - rozmiar: 7276 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 38. Obowiązek informacyjny - Dowożenie dzieci do szkół - rozmiar: 7227 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 3. Obowiązek informacyjny - Ewidencja Podatników - Podatek od nieruchomości - rozmiar: 17185 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 40. Obowiązek informacyjny - Podział nieruchomości, rozgraniczenie - rozmiar: 7275 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 41. Obowiązek informacyjny - Rejestr wydanych decyji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te - rozmiar: 7267 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 42. Obowiązek informacyjny - Rejestr wydanych decyji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu pub - rozmiar: 7264 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 43. Obowiązek informacyjny - Rejestr wydanych decyji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody n - rozmiar: 7381 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 44. Obowiązek informacyjny - Obsługa stosunków wodno - prawnych - rozmiar: 7238 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 47. Obowiązek informacyjny - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów - rozmiar: 7232 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 4. Obowiązek informacyjny - Ewidencja Podatników - Podatek od środków transportowych - rozmiar: 17115 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 53. Obowiązek informacyjny - Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - rozmiar: 7214 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 55. Obowiązek informacyjny - Umowy najmu, dzierżawy i użytkowanie wieczyste - rozmiar: 7299 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 56. Obowiązek informacyjny - Obrót nieruchomościami gminnymi i majątkiem ruchomym - rozmiar: 7233 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 57. Obowiązek informacyjny - Rolnictwo - rozmiar: 13754 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 58. Obowiązek informacyjny - Media - rozmiar: 7239 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 59. Obowiązek informacyjny - Gospodarka komunalna - rozmiar: 7231 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 5. Obowiązek informacyjny - Zwrot podatku akcyzowego od paliw płynnych - rozmiar: 17159 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 60. Obowiązek informacyjny - Odpady komunalne - rozmiar: 7244 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 62. Obowiązek informacyjny - Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków - rozmiar: 7254 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 63. Obowiązek informacyjny - Ewidencja właścicieli zbiorników bezodpływowych - rozmiar: 7247 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 64. Obowiązek informacyjny - Substancje szkodliwe - rozmiar: 7245 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 65. Obowiązek informacyjny - Bezdomne zwierzęta - rozmiar: 13763 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 66. Obowiązek informacyjny - Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - rozmiar: 7245 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 67. Obowiązek informacyjny - Zezwolenie na zbiórki publiczne i imprezy masowe - rozmiar: 13992 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 6. Obowiązek informacyjny - Udzial w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy - rozmiar: 17137 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 70. Obowiązek informacyjny - Rada Gminy - rozmiar: 7219 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 71. Obowiązek informacyjny - Oświadczenia majątkowe - rozmiar: 7220 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 72. Obowiązek informacyjny - Wykaz sołtysów - rozmiar: 7215 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 74. Obowiązek informacyjny - Ewidencja kwater agroturystycznych - rozmiar: 7289 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 75. Obowiązek informacyjny - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - rozmiar: 7254 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 76. Obowiązek informacyjny - Dane dotyczące skazanych odbywających karę w formie prac społeczn - rozmiar: 13797 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 78. Obowiązek informacyjny - Pomoc publiczna - rozmiar: 7321 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 7. Obowiązek informacyjny - Opłaty lokalne - rozmiar: 16059 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 80. Obowiązek informacyjny - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - rozmiar: 7237 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 81. Obowiązek informacyjny - Program pomocy materialnej dla uczniów - rozmiar: 7131 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 82. Obowiązek informacyjny - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rozmiar: 7240 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 83. Obowiązek informacyjny - Dowody osobiste - rozmiar: 7253 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 84. Obowiązek informacyjny - Ewidencja dróg - rozmiar: 13969 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 85. Obowiązek Informacyjny - Ewidencja miejsc pamięci - rozmiar: 14018 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 86. Obowiązek informacyjny - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów - rozmiar: 7313 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 87. Obowiązek Informacyjny - Ewidencja zabytków - rozmiar: 13980 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 88. Obowiązek informacyjny - Fundusz sołecki - rozmiar: 15725 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 89. Obowiązek informacyjny - Kasa zapomogowo-pożyczkowa - rozmiar: 7041 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 8. Obowiązek informacyjny - Wpłaty i Wypłaty z Kasy - rozmiar: 17149 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 90. Obowiązek informacyjny - Lista osób ubiegających się o przydział mieszkania - rozmiar: 7415 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 91. Obowiązek informacyjny - Montaż instalacji do wytwarzania energii cieplnej - rozmiar: 7222 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » 9. Obowiązek informacyjny - Księgowość budżetowa; centralizacja VAT - rozmiar: 7007 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Obowiązek informacyjny - Opłaty adiacenckie - rozmiar: 14131 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Obowiązek informacyjny - Plany urządzeń lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - rozmiar: 14082 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Obowiązek informacyjny - Prace społecznie użyteczne - rozmiar: 7110 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Obowiązek informacyjny - Zajęcie pasa drogowego - rozmiar: 7222 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Obowiązek informacyjny - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - rozmiar: 7161 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Obowiązek informacyjny - Zarządzanie drogami gminnymi - rozmiar: 7222 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Obowiązek informacyjny - Zezwolenie na eksploatacje kopalin - rozmiar: 7263 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  » Obowiązek informacyjny - Zezwolenie na hodowlę zwierzęcia niebezpiecznego - rozmiar: 14112 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Obowiązek informacyjny - Zezwolenie na uprawę roślin koncesjonowanych - rozmiar: 14050 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Pruszyńska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty