(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
 • ogłoszenie o przetargu

  ogłoszenie o przetargu

  Nowe Piekuty 23 grudnia 2020r.
  Ogłoszenie o przetargu


  Na podst. art. 28 i 38 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1990 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

  1. Nieruchomość gruntowa Nr 144/11 położona w obrębie wsi Jabłoń Kościelna dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą Kw Nr LM1W/00033424/7 .Nieruchomość ma charakter mieszkaniowy położona w centrum zabudowy wsi Jabłoń Kościelna, przy drodze gminnej nieurządzonej – ulica bez nazwy . Kształt działki jest korzystny zbliżony do kwadratu dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Nieruchomość znajduje się w oddaleniu od sieci uzbrojenia terenu przebiegającej w ulicy Kolejowej. Działka niezabudowana i niezagospodarowana, na działce nasadzenia – drzewostan , sosna w wieku około 40 lat.
  Działka Nr 144/11 o pow. 0,0855 ha – cena wywoławcza 29.180,70zł netto + 23% vat 35.816,00zł brutto
  2. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Nowe Żochy dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą Kw LM1W/00019317/0. Nieruchomość Nr 215 o pow. 0,3200 ha. Kształt działki regularny prostokątny. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona . Na terenie działki drzewostan liściasty. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako użytki kopalne – K.

  Działka Nr 215 o pow. 0,3200 ha – cena wywoławcza 8.930,00 zł. brutto

  3. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Markowo Wólka dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą LM1W00019705/7. Nieruchomość nr 262 o pow. 0,1350ha. Kształt działki nieregularny. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona . Na terenie działki drzewostan liściasty. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako użytki kopalne – K – N.

  Działka Nr 262 o pow. 0,1350 ha – cena wywoławcza 3.830,00 zł. brutto

  4. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Markowo Wólka dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą LM1W00019705/7. Nieruchomość nr 263 o pow. 0,1370ha. Kształt działki nie regularny. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona . Na terenie działki drzewostan liściasty. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako użytki kopalne – K – N.

  Działka Nr 263 o pow. 0,1370 ha – cena wywoławcza 3.887,00 zł. brutto

  5. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Łopienie Zyski dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą LM1W00019325/9. Nieruchomość nr 25 o pow. 0,2010ha. Działka posiada kształt prostokąta. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona . Na terenie działki drzewostan liściasty. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako użytki kopalne – K – N.

  Działka Nr 25 o pow. 0,2010 ha – cena wywoławcza 4.058,00 zł. brutto

  6. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Stokowisko dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą LM1W/00031961/9. Nieruchomość nr 65/9 o pow. 0,3440ha. Kształt działki o regularnych proporcjach, wydłużony prostokąt. Nieruchomość nie zabudowana, częściowo użytkowana rolniczo w pozostałej części wyrobisko po piasku. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako użytki orne – RV.
  Działka Nr 65/9 o pow. 0,3440 ha – cena wywoławcza 12.897,00 zł. brutto

  7. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Łopienie Jeże dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą LM1W/00019311/8. Nieruchomość nr 315 o pow. 0,5200ha. Działka posiada kształt prostokąta. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona . Na terenie działki drzewostan mieszany. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako użytki kopalne – K .
  Działka Nr 315 o pow. 0,5200 ha – cena wywoławcza 9.567,00 zł. brutto

  8. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Jabłoń Śliwowo dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą LM1W/00019305/3. Nieruchomość nr 182 o pow. 0,4400ha. Działka posiada kształt nieregularny zbliżony do prostokąta. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona . W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako nieużytki – N .
  Działka Nr 182 o pow. 0,4400 ha – cena wywoławcza 9.283,00 zł. brutto

  9. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Nowe Rzepki dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą LM1W/00019700/2. Nieruchomość nr 143 o pow. 0,2320ha. Działka posiada kształt prostokątny. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona . Na terenie działki drzewostan mieszany. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako użytki kopalne – K -N, K-RVI.
  Działka Nr 143 o pow. 0,2320 ha – cena wywoławcza 6.165,00 zł. brutto

  10. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Lendowo Budy dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą LM1W/00019318/7. Nieruchomość nr 50 o pow. 0,3410ha. Działka posiada kształt prostokątny. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona . Na terenie działki drzewostan mieszany. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako użytki kopalne – K -N, K-PsV.
  Działka Nr 50 o pow. 0,3410 ha – cena wywoławcza 9.062,00 zł. brutto.

  11. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Jabłoń Piotrowce dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą LM1W/00019707/1. Nieruchomość nr 131 o pow. 0,0900ha. Działka posiada kształt nieregularny. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona . W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako nieużytki – N .
  Działka Nr 131 o pow. 0,0900 ha – cena wywoławcza 2.392,00 zł. brutto.

  12. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie wsi Skłody Przyrusy dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą LM1W/00019329/7. Nieruchomość nr 18 o pow. 0,2810ha, identyfikator działki 201307_2.0031.AR_2.18 Działka posiada kształt regularny, kwadratowy. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona . W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako nieużytki – N .
  Działka Nr 18 o pow. 0,2810 ha – cena wywoławcza 7.468,00 zł. brutto.  Dla obszarów, na których położone są działki brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do dnia 19.01.2020 r. roku wpłacić wadium w wysokości 10% od ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Nowe Piekuty SBR Szepietowo Oddział Nowe Piekuty Nr 38 8769 0002 0260 0013 2000 0060. Dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej. Wadium zwraca się po zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, a uczestnikowi , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Nowe Piekuty w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. Wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium.
  2. Wpłacenia kosztu sporządzenia wyceny w kwocie 356,70 zł za każdą wylicytowaną działkę.
  3. Dokonanie wpłat i dostarczenie dowodów wpłat do Urzędu Gminy winno nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed datą zawarciem aktu notarialnego. Wpłat należy dokonać na konto wskazane wyżej.
  4. Opłacenia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
  • dowodu wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw,
  • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą- dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – a k t u a l n e g o wypisu z rejestru , właściwych pełnomocnictwa, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  • w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasada RP.


  W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020r., poz. 1359 z późniejszymi zmianami). Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości, nie zostanie dopuszczona do przetargu. Niewymagalna jest zgoda współmałżonka , jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu lub istnieje rozdzielność majątkowa małżonków. Nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej zgodnie z wyznaczonymi granicami na gruncie.

  Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowe Piekuty ul Główna 8.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn. Szczegółowych informacji udziela Wójt Gminy telefon 86 4769520.  Wójt Gminy Nowe Piekuty

  Data wprowadzenia: 2020-12-30 0736
  Data upublicznienia: 2020-12-30
  Art. czytany: 161 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agata Mortel
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty