(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XIX/122/21
» Uchwała Nr XIX/121/21
» Uchwała Nr XIX/120/21
» Uchwała Nr XIX/119/21
» Uchwała Nr XIX/118/21
 • Wójt
 • Urząd Gminy
 • Informacja o Urzędzie Gminy
 • Informacja o Urzędzie Gminy

  Informacja

  Informacja dotycząca struktury Urzędu Gminy


  Kierownikiem Urzędu Gminy Nowe Piekuty jest Wójt Gminy Pan Marek Kaczyński wybrany na to stanowisko w dniu 27 października 2002 roku .
  Panią Janinę Markowską powołano na Sekretarza Gminy w dniu 29 września 1994 r
  Zasady kierowania pracą urzędu zostały określone w regulaminie organizacyjnym Urzędu, który udostępniony jest mieszkańcom na stronie Biuletynu Ininformacji Publicznej pod adresem www .ugpiekuty.bip.podlaskie.pl/ oraz wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu w pokoju Nr 9 ( na stanowisku pracy ds. obsługi organów gminy i obsługi kasowej ) w godzinach pracy Urzędu .
  Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika Gminy . Sekretarz Gminy w przypadku nieobecności Wójta wykonuje zadania w ramach zastępstwa , zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Urzędu .
  Skarbnikiem Gminy jest Pani Anna Kunicka, która zapewnia prawidłową gospodarkę finansową gminy i jako główny księgowy budżetu wykonuje wynikające z tego tytułu zadania .

  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy :

  Stanowiska kierownicze :
  1. Wójt
  2. Sekretarz
  3. Skarbnik

  4. Urząd Stanu Cywilnego
  - Kierownik – Ewa Pruszyńska
  - Z-ca Kierownika- Hanna Perkowska
  5. Ośrodek Pomocy Społecznej
  - Kierownik – Krzysztof Porowski
  - pracownik socjalny – Regina Rybicka
  6 Referat budżetu i finansów
  - Kierownik ref. – Anna Kunicka
  - płace i rozliczenia – Marianna Żebrowska
  - księgowość budżetowa – Teresa Jankowska
  - płace , oświata – Jolanta Płońska
  - wymiar podatków i opłat – Wiesława Łaszczuk
  - księgowość podatkowa – Zofia Olędzka
  -
  7. Obsługa organów gminy i obsługa kasowa – Wiesława Brzozowska
  8. Sekretariat i sprawy organizacyjno-kadrowe – Małgorzata Wyszyńska
  9. Świadczenia rodzinna – Małgorzata Jabłońska
  10. Gospodarka komunalna i obrona cywilna – Jan Rzymski
  11. Drogownictwo i budownictwo – Krzysztof Zubczyński
  12. Wodociągi i ochrona środowiska – Karol Kulesza


  Czas pracy Urzędu Gminy – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15-30
  Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 9.00-12.00
  Tel. 4761520
  Fax. 4761522
  e-mail Urzędu Gminy: ugpiekuty@pro.onet.pl


  Sporządziła :Hanna Perkowska
  Data wprowadzenia: 2005-03-18 0805
  Data upublicznienia: 2005-03-18
  Art. czytany: 7687 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  Rejestr zmian:
  2008-01-04
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Hanna Perkowska_old

  2005-03-18
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Hanna Perkowska_old
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty