A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania za IV kwartał 2019 roku
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr IV/12/07

  Uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy


  UCHWAŁA NR IV/12/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 12 stycznia 2007 r.
  w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
  Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1 W skład Komisji Rewizyjnej powołuje się następujących radnych:
  1) Marzanna Majewska
  2) Zbigniew Kostro
  3) Dariusz Piekutowski
  4) Tadeusz Wojtkowski
  5) Zygmunt Zalewski
  2. W skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powołuje się następujących radnych:
  1) Lucjan Łapiński
  2) Wiktor Kostro
  3) Zbigniew Kostro
  4) Jan Sokołowski
  3. W skład Komisji ds. Oświaty , Zdrowia, Sporu i Kultury powołuje się następujących radnych:
  1) Krzysztof Gołębiewski
  2) Marek Piekutowski
  3) Wiesław Piekutowski
  4) Andrzej Radziszewski
  4. W skład Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Unii Europejskiej powołuje się następujących radnych:
  1) Leszek Dąbrowski
  2) Henryk Jankowski
  3) Władysław Kostro
  4) Zygmunt Zalewski

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski  Data wprowadzenia: 2007-02-22 0825
  Data upublicznienia: 2007-02-22
  Art. czytany: 856 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty