A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr VIII/31/07

  uchwała w sprawie wyrazenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Jabłoni Kościelnej stanowiacych własność Gminy Nowe Piekuty i Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jabłoni Koscielnej

  UCHWAŁA NR VIII/31/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 5 lipca 2007 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Jabłoni Kościelnej stanowiących własność Gminy Nowe Piekuty i Parafii Rzymsko-Katolickiej
  w Jabłoni Kościelnej
  Na podstawieart 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce niereuchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości nr 228 o pow. 0,048 ha księga wieczysta nr 19309., części nieruchomości nr 227/1 o pow. 0,0930 ha księga wieczysta nr 19309 i części nieruchomości 230/1 o pow. 1,9300 ha ksiega wieczysta nr 34024 stanowiących własność Gminy Nowe Piekuty położonych w obrębie wsi Jabłoń Kościelna na część nieruchomości nr 218/3 o pow. 0,1940 ha ,część nieruchomości nr 218/22 o pow. 0,3570 ha i część nieruchomości nr 218/24 o pow. 0,3480 ha stanowiących własność Rarafii Rzymsko-Katolickiej w Jabłoni Kościelnej dla której Sąd Rejonowy w Wysokie Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą nr 16434.
  2. Nabyta przez Gminę w wyniku zamiany nieruchomość przeznaczona będzie pod budowę boiska sportowego.
  3. Szczegółowe położenie i oznaczenie oraz podział nieruchomości o których mowa w ust. 1 zawierają załączniki do niniejszej uchwały.
  § 2. Zamiana o której mowa w § 1 może nastapić pod warunkiem wzajemnego rozliczenia w przypadku nierównej wartości zamienianej nieruchomości.
  § 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Nowe Piekuty do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zamiany nieruchomości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski  Data wprowadzenia: 2007-08-06 1154
  Data upublicznienia: 2007-08-06
  Art. czytany: 1043 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty