A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania za IV kwartał 2019 roku
» Informacja Wójta Gminy
» Państwowa Komisja Wyborcza
» Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Nowe Piekuty - 30 marca 2020 r.
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr XI/53/07

  w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego

  UCHWAŁA NR XI/53/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 29 listopada 2007 roku

  w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego

  Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się opłatę za 1m³ wody pobieranej z wodociągów wiejskich w wysokości 1,68 zł netto. Słownie: jeden złoty 68/100.
  § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/130/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski  KALKULACJA CENY 1 m³ WODY
  Z WODOCIĄGÓW GMINNYCH

  L.p Koszty utrzymania wodociągów Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie taryfy Rok obowiązywania nowej taryfy
  1. Wynagrodzenia konserwatorów 2 ½ etatu oraz administracji ½ etatu 70.905,47 74.450
  2. Pochodne od wynagrodzeń 13.853,52 14.870
  3. Materiały 16.777,50 32.500
  4. Energia 58.048,18 64.500
  5. Usługi i awarie 66.614,16 69.950
  6. Ryczałty i delegacje 3.523 4.000
  7. Fundusz socjalny 2.414 2.414
  8. Opłaty na ochronę środowiska 20.308 21.059,08
  9. Dopłaty do wody z wodociągu Mazury i Domanowo 23.312,59 25.000
  10. Amortyzacja inwestycji 77.535 93.397,43
  Ogółem 353.291,42 402.140,51

  Planowana sprzedaż wody na rok 2008 wynosi 240.000 m³. Przy kosztach utrzymania wodociagu w wysokości 402.140,51 zł cena 1 m³ wody wyniesie 1,68 zł netto.
  cena wody brutto 1,68 x 1,07 = 1,8 zł / brutto
  Obowiązująca w 2006 oraz 2007 roku cena 1m/3 wody wynosiła 1,55 zł netto. wzrost stawki za 1m³ netto to 0,13 zł. przy zakładanej sprzedaży w ilości 240.000 m³ wzrost przychodów to 31.200 zł.
  1,55 zł x 7% VAT = 1,6585 ~ 1,66 zł /m3 - wzrost brutto 0,14 zł/m³


  Data wprowadzenia: 2007-12-17 1441
  Data upublicznienia: 2007-12-17
  Art. czytany: 934 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty