A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania za I kwartał 2020 roku
» Wykaz osób, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej - zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. 'f' i 'g' ustawy o finansach publicznych
» Modernizacja drogi gminnej w obrębie miejscowości Łopienie-Szelągi
» Uchwała Nr XIII/80/20
» Uchwała Nr XIII/79/20
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr XI/57/07

  w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność wójta

  UCHWAŁA NR XI/57/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 29 listopada 2007 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 )) art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.z 2000 r Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, 2004 r. Nr 162, poz. 1692, 2005 r. Nr. 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 ) i w związku z § 23 Statutu Gminy Nowe Piekuty stanowiącego załacznik do uchwały Nr II/4/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz 227) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uznaje się skargę Pana Jankowskiego A. na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski


  Załącznik do Uchwały Nr XI/57//07
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 29 listopada 2007 r.


  UZASADNIENIE

  W dniu 29 października do Rady Gmin y Nowe Piekuty wpłynęła przesłana przez Podlaski Urząd Wojewódzki skarga Pana A. Jankowskiego . Pan Jankowski kieruje zarzuty w stosunku do Wójta Gminy, Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy.

  Dotyczą one:
  - sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy bez przeprowadzania przetargów.
  - budowy wodociągu i otrzymanej dotacji z fundacji kościelnej w kwocie 5000.000 zł
  w roku 1988 .
  - swobody samorządowców w podejmowaniu działań.
  - spóźnień pracowników do pracy.

  W wyniku analizy stawianych zarzutów stwierdzono co następuje:
  1. Sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy odbywał się na podstawie przeprowadzanych przetargów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, co potwierdza dokumentacja zgromadzona w Urzędzie Gminy.

  2. Przed przystąpieniem do budowy wodociągu we wsi Jabłoń Jankowce powołano Społeczny Komitet budowy wodociągu, który czynił starania o przyznanie dotacji z fundacji. Jeżeli taką dotację komitet otrzymał to na nim ciążył obowiązek rozliczenia finansowego z otrzymanej dotacji. Żadna dotacja z fundacji kościelnej na budowę wodociągu we wsi Jabłoń Jankowce nie wpłynęła na konto Urzędu Gminy

  3. Samorząd działa w ramach przepisów prawa i jego działalność podlega kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru, co nie potwierdza nieprawidłowości w tym zakresie.

  4. Zarzut dotyczący spóźniania pracowników do pracy jest całkowicie nieuzasadniony i bezpodstawny . Czas pracy pracowników Urzędu jest przestrzegany, co potwierdza ewidencja czasu pracy i przeprowadzone kontrole w tym zakresie.

  W związku z powyższym uznaje się skargę jako bezzasadną.

  Data wprowadzenia: 2007-12-17 1449
  Data upublicznienia: 2007-12-17
  Art. czytany: 1451 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty