A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu
» Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
» Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowych Piekutach
» Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
 • Przetargi, zamówienia publiczne
 • Przetargi - 2008 r.
 • Ogłoszenie o przetargu

  Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej po bylej szkole w Stokowisku

  Nowe Piekuty 31.03.2008r.


  Ogłoszenie o przetargu

  Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej po byłej szkole, położonej w obrębie wsi Stokowisko, oznaczonej numerem geodezyjnym 66/2 o pow. 7262m² stanowiącej własność Gminy Nowe Piekuty, Kw Nr 31961 w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem.
  Nieruchomość położona przy drodze asfaltowej relacji Nowe Piekuty – Sokoły, zabudowana budynkiem murowanym wolnostojącym z użytkowym poddaszem i podpiwniczeniem, dach dwuspadowy kryty eternitem.
  Powierzchnia zabudowy 377m², powierzchnia użytkowa 536,5m². Teren działki ogrodzony siatką metalową, wjazd na działkę utwardzony trylinką, pozostały teren wokół budynku to boisko porośnięte trawą. Do budynku doprowadzona jest sieć energetyczna, sieć wodociągowa i telekomunikacyjna, centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej w budynku, sieć kanalizacyjna z odprowadzeniem do szamba.

  Cena wywoławcza 198.500,00zł.

  Dla w/w nieruchomości z dniem 31.12.2003r. utracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium nie później niż do dnia 30 kwietnia 2008 roku. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Wadium wnoszone w pieniądzu w kwocie 19.850,00zł. należy wpłacić na konto: SBR Oddział Nowe Piekuty 30 8769 0002 0260 0013 2000 0060.
  W razie uchylenia się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego..
  Oferty należy składać do dnia 5 maja 2008 roku do godz. 14°° w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 6 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Stokowisku”. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2008 roku o godz. 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

  Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy- pokój Nr 6, lub pod numerem telefonu: (0-86) 476 15 20.

  Marek Kaczyński
  Wójt Gminy Nowe Piekuty


  Data wprowadzenia: 2008-03-31 1124
  Data upublicznienia: 2008-03-31
  Art. czytany: 2091 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty