(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta Gminy Nowe Piekuty
» Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Przetargi, zamówienia publiczne
 • Przetargi - 2008 r.
 • zawiadomienie o wyborze oferty - orlik 2012

  zawiadomienie o wyborze oferty

  Nowe Piekuty 2008-07-17 IK.341-4/1/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IK.341-4/1/08. Nazwa zadania: Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Kościelnej w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę : City Play Sp. z o.o. ul. E. Ciolka 35 lok. 73 01-445 Warszawa Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty : 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODMEL” Sp. z o.o. 18-200 Wysokie Mazowiecki ul. Zambrowska 8  Cena oferty brutto 1.187.906,84 zł  Liczba punktów w kryterium cena: 83,70 2. City Play Sp. z o.o. ul. E. Ciolka 35 lok. 73, 01-445 Warszawa  Cena oferty brutto 994.300,00 zł  Liczba punktów w kryterium cena: 100 3. PANORAMA II Sp. z o.o. 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73  Cena oferty brutto 1.174.861,19 zł  Liczba punktów w kryterium cena: 84,63 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) – dział VI „Środki ochrony prawnej” Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. _____________________________________ Kierownik Zamawiającego

  Data wprowadzenia: 2008-07-17 1539
  Data upublicznienia: 2008-07-17
  Art. czytany: 4614 razy

  » zawiadomienie o wyborze oferty - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty